• Cigoedd o'r safon uchaf

  Top quality meats from E. Roberts & Sons, Chwilog, North Wales

 • Shop Now

  Check out our products.

  Christmas Box / Bocs Nadolig
  $70.00
  Rolled Turkey 5 lb
  Gammon Joint 4.5 lb
  Stuffed Pork Loin 3.5 lb
  Sausage Meat 1 lb
  Streaky Bacon 1 lb
  Tray of Homemade Stuffing
  Jumbo Pigs in Blanket x 8
  Quantity
  Coming soon
  BBQ Box 3
  $32.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Sirloin Steaks
  4 Marinated Chicken Breasts
  8 Homemade Welsh Pork Sausages

  Choice of marindaes: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Bocs BBQ Box 2
  $28.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Flavoured Chicken Kebabs
  4 Minted Welsh Lamb Koftas
  4 Flavoured Pork Steaks
  8 Homemade Welsh Pork Sausages

  Choice of marinades for pork: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Bocs BBQ Box 1
  $22.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Minted Welsh Lamb Koftas
  8 Homemade Pork Sausages
  4 Marinated or Plain Chicken Fillets

  Choice of marinades: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Tocyn Anrheg - Gift Voucher
  $10.00 - $100.00
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Show more
 • Siop / shop

  Christmas Box / Bocs Nadolig
  $70.00
  Rolled Turkey 5 lb
  Gammon Joint 4.5 lb
  Stuffed Pork Loin 3.5 lb
  Sausage Meat 1 lb
  Streaky Bacon 1 lb
  Tray of Homemade Stuffing
  Jumbo Pigs in Blanket x 8
  Quantity
  Coming soon
  BBQ Box 3
  $32.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Sirloin Steaks
  4 Marinated Chicken Breasts
  8 Homemade Welsh Pork Sausages

  Choice of marindaes: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Bocs BBQ Box 2
  $28.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Flavoured Chicken Kebabs
  4 Minted Welsh Lamb Koftas
  4 Flavoured Pork Steaks
  8 Homemade Welsh Pork Sausages

  Choice of marinades for pork: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Bocs BBQ Box 1
  $22.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Minted Welsh Lamb Koftas
  8 Homemade Pork Sausages
  4 Marinated or Plain Chicken Fillets

  Choice of marinades: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Tocyn Anrheg - Gift Voucher
  $10.00 - $100.00
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Show more
 • Shop Now

  Check out our products.

  Christmas Box / Bocs Nadolig
  $70.00
  Rolled Turkey 5 lb
  Gammon Joint 4.5 lb
  Stuffed Pork Loin 3.5 lb
  Sausage Meat 1 lb
  Streaky Bacon 1 lb
  Tray of Homemade Stuffing
  Jumbo Pigs in Blanket x 8
  Quantity
  Coming soon
  BBQ Box 3
  $32.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Sirloin Steaks
  4 Marinated Chicken Breasts
  8 Homemade Welsh Pork Sausages

  Choice of marindaes: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Bocs BBQ Box 2
  $28.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Flavoured Chicken Kebabs
  4 Minted Welsh Lamb Koftas
  4 Flavoured Pork Steaks
  8 Homemade Welsh Pork Sausages

  Choice of marinades for pork: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Bocs BBQ Box 1
  $22.00
  6 Welsh Beef Burgers
  4 Minted Welsh Lamb Koftas
  8 Homemade Pork Sausages
  4 Marinated or Plain Chicken Fillets

  Choice of marinades: Chinese, Garlic Butter, Lemon & Pepper, Tikka, Plain
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Tocyn Anrheg - Gift Voucher
  $10.00 - $100.00
  Select an option
  Quantity
  Coming soon
  Show more
 • Ein Hanes hyd yn hyn...

  Cwmni teuluol newydd yw Cigoedd y Llain. Sefydlwyd y cwmni ym Mawrth 2017, yn dilyn 25 mlynedd o brofiad yn y byd cig. Sefydlwyd y cwmni er mwyn cyfanwerthu a chyflenwi busnesau ac uniogolion gyda cigoedd amrywiol o safon.

   

  Cynnigir gwasanaeth cigydd ar lein sy’n arbennigo mewn Cig Eidion Cymreig wedi ei aeddfedu a Chig Oen o Ogledd Cymru. Cynigir amrywiaeth eang o gigoedd o safon, gyda cludiant y diwrnod canlynol.

  Rhoddir pwyslais ofalus ar brynu cig eidion a chig oen gan ffermwyr a chyflenwyr o safon drwy Gymru gyfan er mwyn cyflenwi ein cwsmeriaid a’r cynyrch gorau posib.

   

  Yn ogystal a dethol y gorau o gigoedd Cymreig, rydym yn aeddfedu a pharatoi’r cigoedd i gyd fynd ag anghenion unigryw pob cwsmer, cogydd, neu fwyty. Rydym yn credu fod boddhad y cwsmer yn hanfodol. Ein nod yw i gyflenwi gwasaneth personol tra’n sicrhau safon.

  Our story so far...

  Cigoedd y Llain is a newly formed company, established March 2017, following 25 years of experience in the meat industry. The company was established with intent to wholesale and supply local business and individuals with a variety of quality meats.

   

  We offer an online service specializing in maturing Welsh Beef and Welsh Lamb, carefully sourced from selected farmers and suppliers throughout Wales ensuring our customers the best premium produce.

   

  As well as selecting the best meat, we then age, butcher and prepare specific cuts to the prefered specification of each customer, chef or restaurant. We believe that customer satisfaction is paramount. Our aim is to provide a personal service without compromising on quality.

  Ein Nod yw Sicrhau

  • Gwasanaeth heb ei ail
  • Cigoedd o’r safon uchaf
  • Prisiau teg

  Cofiwch alw yn ein siop gig newydd ym Mharc Glasfryn, Y Ffor. Ll53 6PG

  Our Aim is to guarantee :

  • Excellent Service
  • Highest Quality Meat
  • Competitive Prices

  Remember to call at our new meat shop in Glasfryn Parc Activity Centre, Y Ffor. LL53 6PR

 • Cyflenwyr / Suppliers

  Arlwyo Hafan - Rydym yn cyflenwi cig o safon i gwmni arlwyo allanol 'Arlwyo Hafan'

   

  Hafan Catering - Outside caterers using quality meat from Cigoedd y Llain

  Adborth Cwsmeriaid

  'Wedi cael y bocs Cig - mor handi ! Cig o safon reit i'r drws ffrynt . Be well! Edrych 'mlaen at y bocs BBQ nesa. Diolch' - Einir Rees Jones

  Customer reviews

  'I ordered the mixed meat box - so handy! It was delivered right to my door. The quality is outstanding, the sirloin steak was delicious. Thank you.' - Manon Roberts

 • Cysylltwch / Contact Us

  Teimlwch yn rhydd i ofyn am unrhyw eitem o gîg nad yw ar ein gwefan. Sicrheir pob ymdrech i gyflenwi eich dymuniad.

   

  Please feel free to ask for any items of meat that are not advertised on our website. All efforts will be made to obtain your requests.