• Top quality meats from E. Roberts & Sons, Chwilog, North Wales

    Cigoedd o'r safon uchaf

  • Ein Hanes hyd yn hyn...

    Cwmni teuluol newydd yw Cigoedd y Llain. Sefydlwyd y cwmni ym Mawrth 2017, yn dilyn 25 mlynedd o brofiad yn y byd cig. Sefydlwyd y cwmni er mwyn cyfanwerthu a chyflenwi busnesau ac uniogolion gyda cigoedd amrywiol o safon.

     

    Cynnigir gwasanaeth cigydd ar lein sy’n arbennigo mewn Cig Eidion Cymreig wedi ei aeddfedu a Chig Oen o Ogledd Cymru. Cynigir amrywiaeth eang o gigoedd o safon, gyda cludiant y diwrnod canlynol.

    Rhoddir pwyslais ofalus ar brynu cig eidion a chig oen gan ffermwyr a chyflenwyr o safon drwy Gymru gyfan er mwyn cyflenwi ein cwsmeriaid a’r cynyrch gorau posib.

     

    Yn ogystal a dethol y gorau o gigoedd Cymreig, rydym yn aeddfedu a pharatoi’r cigoedd i gyd fynd ag anghenion unigryw pob cwsmer, cogydd, neu fwyty. Rydym yn credu fod boddhad y cwsmer yn hanfodol. Ein nod yw i gyflenwi gwasaneth personol tra’n sicrhau safon.

    Our story so far...

    Cigoedd y Llain is a newly formed company, established March 2017, following 25 years of experience in the meat industry. The company was established with intent to wholesale and supply local business and individuals with a variety of quality meats.

     

    We offer an online service specializing in maturing Welsh Beef and Welsh Lamb, carefully sourced from selected farmers and suppliers throughout Wales ensuring our customers the best premium produce.

     

    As well as selecting the best meat, we then age, butcher and prepare specific cuts to the prefered specification of each customer, chef or restaurant. We believe that customer satisfaction is paramount. Our aim is to provide a personal service without compromising on quality.

    Ein Nod yw Sicrhau

    • Gwasanaeth heb ei ail
    • Cigoedd o’r safon uchaf
    • Prisiau teg

    Parc Glasfryn, Y Ffor. Ll53 6PG ~ 01766 810012

    Our Aim is to guarantee :

    • Excellent Service
    • Highest Quality Meat
    • Competitive Prices

    Glasfryn Parc Activity Centre, Y Ffor. LL53 6PR ~ 01766 810012

  • Gwefanau Cymdeithasol~ Social Feed

    Newyddion diweddaraf Cigoedd y Llain ~ Our latest news feed

  • Nanhoron farm estate Hereford beef ~ Cig eidion Henffordd Stad nanhoron

    Succulent, juicy, tasty –
    the qualities of Cigoedd y
    Llain Welsh beef, hung for
    21 days to ensure a tender
    and tasty plate of food to
    tantalise your customer’s
    taste buds.


    Blasus, sawrus, brau –
    dyna rinweddau cig eidion
    Cymreig Cigoedd y Llain,
    sy’n aeddfedu am 21
    diwrnod i sicrhau platiad
    o fwyd blasus i dynnu dŵr
    o ddannedd eich cwsmer.
     

  • Cyflenwyr / Suppliers

    SPAR LLANBEDROG

    DJ FRUIT-PORTHMADOG

    LOW CARB FOOD COMPANY

    PENDINE CARE HOMES

    SPAR MAES PWLLHELI

    BEWCWS ISLYN

    GAREJ NI

    POST TUDWEILIOG

    O.H.GRIFFITH Y FFOR

    WARREN ABERSOCH

    Adborth Cwsmeriaid

    'Wedi cael y bocs Cig - mor handi ! Cig o safon reit i'r drws ffrynt . Be well! Edrych 'mlaen at y bocs BBQ nesa. Diolch' - Einir Rees Jones

    Customer reviews

    'I ordered the mixed meat box - so handy! It was delivered right to my door. The quality is outstanding, the sirloin steak was delicious. Thank you.' - Manon Roberts

  • Cysylltwch / Contact Us

    Teimlwch yn rhydd i ofyn am unrhyw eitem o gîg nad yw ar ein gwefan. Sicrheir pob ymdrech i gyflenwi eich dymuniad.

     

    Please feel free to ask for any items of meat that are not advertised on our website. All efforts will be made to obtain your requests.

    Glasfryn Park, Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd.
    LL53 6PG
    07964 738427~ 01766 810012